پرداخت ناموفق هزینه آزمون TOEFL

پرداخت ناموفق هزینه آزمون TOEFL

هزینه تافل TOEFL iBT

الماس پیمنت | AlmasPayment
پرداخت شما ناموفق بوده است
جزییات سفارش
شماره سفارش: {transaction_id}
تاریخ سفارش: {date_dmy}
روش پرداخت: {payment_gateway}
وضعیت پرداخت ناموفق
مشخصات پرداخت
username :{UserName ::1} password : {Password ::2}
Test Center City : {Test Center City ::4}Test Center Code :{Test Center Code ::7}
Test Center Name : {Test Center Name ::6}
Test Date : {Test Date ::5}
Identification Type : {Identification Type ::8}Identification Number :{Identification Number ::9}
Country : {Country ::3}تلفن ثابت : {تلفن ثابت:19}
email : {email ::13}mobile :{mobile ::12}
Description :{Description ::16}
پرداخت شما ناموفق بوده است لطفا مجددا از طریق فرم واقع در صفحه پرداخت تافل و هزینه ثبت نام آزمون تافل اقدام به پر کردن فرم و واریز وجه کنید.