مستر کارت تراول | پرداخت ناموفق

مستر کارت قابل شارژ

مستر کارت فیزیکی قابل شارژ

الماس پیمنت | Almaspayment
جزئیات سفارششماره سفارش: {transaction_id}
تاریخ سفارش: {date_dmy}
روش پرداخت: {payment_gateway}
** خرید شما در سیستم به صورت ناموفق بوده است**
خطاها
جهت خرید مستر کارت تراول قابل شارژ لازم است دلار مورد نیاز خود را انتخاب نمایید ،میزان دلار باید  100 دلار است.

 میزان افتتاح شارژ دلاری مستر کارت تراول  100 دلار می باشد که در زمان تحویل کارت به مشتری به قیمت روز محاسبه و دریافت خواهد شد.

موجودی لحظه ای مستر کارت تراول تا سقف 5000 دلار می باشد و سقف استفاده سالیانه آنها 30000 دلار امریکا است.

لطفا مجددا از طریق این سفارش مستر کارت تراول سفارش خود را تکمیل نمایید.

مشخصات پرداخت
نام : {نام صاحب کارت:1}نام خانوادگی :{نام خانوادگی صاحب کارت:2}
آدرس ایمیل : {Email:5}شماره موبایل : {mobile ::4}
مبلغ شارژ به دلار  : 0 دلار  درج نام به صورت برجسته{درج نام به صورت برجسته روی کارت:18}
شماره تلفن ثابت : {تلفن ثابت:28}قیمت نهایی : {مجموع:12}
مستر کارت فیزیکی قابل شارژ با 100 دلار اولیه افتتاح می شود که در زمان تحویل کارت به قیمت روز دریافت خواهد شد.

 

مستر کارت فیزیکی