تغییر زمان یا مرکز (Reschedule) آزمون تافل iBT

تغییر زمان یا مرکز (Reschedule) آزمون تافل iBT

 

جهت تغییر زمان و مکان آزمون تافل خود می توانید از طریق لینک زیر جزییات آن را مطالعه نمایید و سپس از طریق فرم مربوطه نسبت به تکمیل فرآیند اقدام نمایید.

تغییر زمان و مکان آزمون تافل TOEFL iBT

تغییر زمان و مکان آزمون تافل TOEFL iBT

 

همچنین در صورتی که هنوز در آزمون تافل ثبت نام نکرده اید می توانید جزییات کاملی از این آزمون و راهنمای ثبت نام این آزمون را از طریق لینک زیر مشاهده و با پر کردن فرم مربوطه نسبت به تکمیل فرآِیند ثبت نام اقدام نمایید.

ثبت نام آزمون TOEFL IBT

پرداخت تافل و نحوه ثبت نام آزمون تافل TOFEL iBT

تغییر زمان یا مرکز (Reschedule) آزمون تافل iBT