انتخاب نکردن میزان دلار مورد نیاز مستر کارت مجازی

مستر کارت مجازی 

جزییات سفارش
جزئیات سفارششماره سفارش: {transaction_id}
تاریخ سفارش: {date_dmy}
روش پرداخت: {payment_gateway}
** خرید شما در سیستم به صورت کامل ثبت نشده است **
خطاها
جهت خرید مستر کارت مجازی لازم است دلار مورد نیاز خود را انتخاب نمایید ،میزان دلار باید مضربی از باشد.

حداقل میزان دلار در مستر کارت های مجازی 5 دلار و حداکثر 500 دلار می باشد.

لطفا مجددا از طریق این لینک مستر کارت مجازی سفارش خود را تکمیل نمایید.

مشخصات پرداخت
نام و نام خانوادگی : {نام و نام خانوادگی مالک مسترکارت:2}شماره تلفن ثابت :{تلفن ثابت:19}
آدرس ایمیل : {پست الکترونیک:10}شماره موبایل : {موبایل (بدون صفر وارد نمایید):7}
آدرس : —
کد پستی : —

 

مستر کارت مجازی ( ویزا کارت مجازی ) | راهنمای خرید مسترکارت مجازی