شرایط همکاری

شرایط همکاری

 

به طور کلی شرایط همکاری با ما جهت دریافت نمایندگی در ۲ حالت امکان پذیر است :

نمایندگی فروش و نمایندگی توزیع

تذکر مهم:

کلیه کمیسیونها و کارمزدهای اعلام شده بر اساس هزینه فروش کارت خام ۷۰ دلار و کارمزدهای شارژ ۱۸ دلار و ۵۰ دلار (مطابق با درخواست شارژ زیر ۱۰۰۰ دلار و ۱۰۰۰ دلار به بالا) می باشد. بدیهیست در صورت تغییر قیمت فروش کارت خام در بازار و یا کارمزدهای شارژ از سوی بانک عامل،نرخ کارمزدها و کمیسیونهای نمایندگان نیز متأثر خواهد شد.

شرایط همکاری نمایندگی فروش،کارمزدها ،امتیازات

– نماینده فروش نیازی به عقد قرارداد با مجموعه ندارد.

– نماینده فروش نیازی به پیش خرید کارت خام و سرمایه گذاری در این حرفه ندارد.

– نماینده فروش در این حالت فقط از فروش کارت خام منتفع گردیده و مبلغ ۱۲ دلار به نرخ روز با مرجع معرفی شده از سوی ما کمیسیون دریافت می نماید.

-نماینده فروش فقط از کمیسیون فروش کارت خام بهره مند گردیده و منافعی از کارمزدهای شارژ مشتری نخواهد داشت.

– نماینده فروش مسوولیتی بابت سرویس دهی و پشتیبانی مشتری تا پایان تاریخ انقضا مستر کارتها نداشته و این امر توسط ما انجام می پذیرد.

– نماینده فروش به هیچ عنوان حق دریافت مستر کارت مشتری را نداشته،و مستر کارت مستقیما از نزدیکترین دفتر نمایندگی به آدرس مشتری ارسال خواهد شد.

– در صورت اثبات تخلف نماینده فروش بدون هیچگونه اعلام قبلی ،سرتیفیکیت نمایندگی و کد وی لغو می گردد.

– نماینده فروش موظف به رعایت نرخ تعیین شده از سوی ما جهت فروش کارت خام و نیز مبنای محاسبه نرخ دلار ما می باشد و عدم رعایت آن مصداق تخلف می باشد.

– نماینده فروش به هیچ عنوان حق دریافت ارز خارجی (دلار) از مشتری نداشته و میبایست به صورت ریالی وجه مورد نظر را از مشتری دریافت نموده و یا وی را با ارایه کد مربوطه به پرتال ما ارجاع دهد.

-نماینده فروش می تواند به ۲ شیوه مشتریان خود را ارجاع دهد:

الف: دریافت کد نمایندگی از ما که با دریافت این کد می تواند مستقیما در پرتال ویژه ثبت سفارش نمایندگان فروش مجموعه  (almaspayment.com)مشتریان خود را ثبت کند.در واقع این دسته از مشتریان به هر طریق ممکن اطلاعات و مدارک خود را به همراه وجه کارت خام به نماینده فروش پرداخت میکنند و نماینده فروش شخصا اقدام به ثبت سفارش آنان می نماید.نماینده فروش با وارد کردن این کد مبلغ کمیسیون خود را به صورت تخفیف از کل مبلغ قابل پرداخت جهت مشتری خود دریافت میکند و در واقع در لحظه ثبت سفارش کمیسیون خود را با مجموعه تسویه می نماید.این کد برای در دفعات اول یک ماهه ،دو ماهه و در نهایت ۳ ماهه صادر می گردد.در صورت گزارش تخلف نماینده از سوی مشتریان و پس از بررسی های لازم،کد مربوطه لغو می گردد

ب:اعلام کد فروش ویژه نماینده فروش به صورتی که مشتری نماینده مستقیما به پرتال(almaspayment.com) جهت ثبت سفارش و ارایه اطلاعات و مدارک مراجعه نماید.در این حالت کمیسیون نماینده بر اساس تعداد استفاده از این کد در سیستم محاسبه گردیده و به صورت هفتگی پرداخت می گردد. به عنوان مثال کسانی که در شبکه های اجتماعی تبلیغات اینترنتی دارند و اطلاعی از مشتریان مراجعه شده به ما را ندارند می توانند از این سیستم استفاده کنند. در این حالت،برای ایجاد انگیزه به مشتریان نماینده ۳ دلار به صورت جداگانه از حق کمیسیون نماینده به مشتری وی (با وارد کردن این کد)تخفیف داده می شود.

شرایط همکاری

شرایط همکاری نمایندگی توزیع،کارمزدها ،امتیازات

– نماینده توزیع نیاز به عقد قرارداد مستقیم با مجموعه را دارد.

– نماینده توزیع نیاز به پیش خرید کارت خام به تعداد حد اقل ۱۰۰ عدد با مینیمم سرمایه گذاری ۵۰۰۰ دلار امریکا در این حرفه را دارد.

– نماینده توزیع در این حالت از فروش کارت خام و کارمزد شارژ به طور همزمان منتفع گردیده و مبلغ ۲۰ دلار به نرخ روز با مرجع معرفی شده از سوی ما جهت فروش کارت خام کمیسیون دریافت می نماید.

– در صورتیکه نماینده توزیع ،نخواهد از سیستم وب سرویسی بین سایت خود و سایت ما استفاده نماید ،می تواند سفارشات دریافت شده در سایت خود را از طریق اکانت کاربری نمایندگان توزیع در سایت ثبت نماید.

– هزینه های ایجاد یک پرتال با شرایط اتصال وب سرویسی بر عهده نماینده توزیع بوده و در واقع به میزان سرمایه گذاری وی افزوده می شود.

– نماینده توزیع بابت سرویس دهی و پشتیبانی مشتری خود جهت موارد مربوط به پرتال نمایندگی اش تا پایان تاریخ انقضا مستر کارتها مسوولیت خواهد داشت. مرکز پشتیبانی ۲۴ ساعته پشتیبانی مستقیم مشتریان را از نظر پشتیبانی موارد مربوط به مستر کارت بر عهده خواهد داشت.

– نماینده توزیع به دلیل پیش خرید مستر کارت،همواره مستر کارت را در دفتر خود موجود خواهد داشت و در سریعترین زمان ممکن برای مشتری خود ارسال خوهد نمود.

– در صورت اثبات تخلف نماینده توزیع بر اساس شرایط قرارداد،به نماینده تذکرات لازم داده خواهد شد و در صورت تکرار مطابق شرایط فسخ قرارداد با وی برخورد خواهد گردید.

– نماینده توزیع موظف به رعایت نرخ تعیین شده از سوی ما جهت فروش کارت خام و نیز مبنای محاسبه نرخ دلار ما می باشد و عدم رعایت آن مصداق تخلف می باشد.

– نماینده توزیع به هیچ عنوان حق دریافت ارز خارجی (دلار) از مشتری نداشته و میبایست به صورت ریالی وجه مورد نظر را در پرتال خود از مشتری دریافت نماید.

-نماینده توزیع می تواند به ۲ شیوه مشتریان خود را ارجاع دهد:

الف: ثبت سفارش مشتریان نماینده در پرتال اختصاصی وی و انتقال وب سرویسی آن پس از ادمین پرتال نمایندگی

ب: دریافت وجه سفارش و اطلاعات و مدارک مورد نیاز به هر روش ممکن و ثبت آن از طریق اکانت ویژه نمایندگان توزیع در پرتال

(almaspayment.com)

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نمایندگی فروش و توزیع با مدیریت دفاتر تهران و شرکت  الماس تماس حاصل فرمایید .

26645524

26645531

خرید آنلاین مستر کارت

 

 

 


شرایط همکاری با ما